abrit-abritan

abrit-abritan v 

berlari tunggang-langgang (tergesa-gesa)

Lebih baru Lebih lama