Adil

adil n 

1. sama berat tidak berat sebelah; tidak memihak:

Contoh:
pembagian hasil ini baru adil;

2. sepatutnya; tidak sewenang-wenang: 

Contoh:
mengemukakan tuntutan yang adil;
masyarakat yang adil;

mengadili v 
memeriksa dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah serta memberikan keputusan sesuai dengan undang-undang yag berlaku: 

Contoh:
hakim yang mengadili perkara itu adalah seseorang ahli hukum yg sudah berpengalaman;

peradilan
n segala sesuatu mengenai perkara pengadilan;

pengadil n ark 

1. hakim; 

2. wasit (dalam pertandingan); 

pengadilan n 

1. dewan atau majelis yg mengadili perkara; mahkamah; 

2. cara mengadili; keputusan hakim: 

Contoh:
semua yg tidak puas akan pengadilan hakim itu;

3. sidang hakim ketika mengadili perkara: 

Contoh:
di depan pengadilan terdakwa mungkir akan perbuatannya;

4. rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: 

Contoh:
rumah hendaknya di muka kantor pengadilan negeri;

keadilan
n 
hal (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil:

Contoh:
orang tua selalu berusaha untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah keluarga

Post a Comment

Previous Post Next Post