a priori Adalah

a priori 

kk. berdasar teori daripada kenyataan yang sebenarnya.

Lebih baru Lebih lama